תנאי שימוש

אתר 1020 מציע את השירות באתר זה בכפוף לתנאים הבאים.

1. זכויות היוצרים באתר האינטרנט 1020 בשלמותן שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק כל חלק מהם,ללא שניתנה הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

2. אתר 1020 מכיר בערך ובפוטנציאל הטמון במידע האישי באינטרנט ולכן מאפשרת עדכון פרטים אישיים ומאפשר הוספת לינקים ותכנים מאתרים אחרים. עם זאת, בעלי האתר אינם נוטלים על עצמם אחריות לתוכן מידע זה.

3. באתר קיימים קישורים (links) לאתרים חיצונים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין בעלי האתר אחראים לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו. כמו כן אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור,המלצה או העדפה על ידי בעלי האתר לאותם אתרים מקושרים והקישוריות אליהם אינן מעידות על קשר לאתר 1020 או בעליו.